HTML – internetts grunnmur

w512h5121380376407metrouihtml5Det blir stadig vanligere å benytte seg av såkalte WYSISYG-editorer for å skape nettsider. WYSWIG er en forkortelse for “What you see is what you get”, og eksempler på editorer som opererer etter dette prinsippet er WordPress, Wix, Jimbo og Weebly. For de med ambisjoner om å bli en virkelig god webutvikler, er det likevel vanskelig å komme utenom HTML.

Grunnmuren

Uansett hva slags WYSIWYG-editor som brukes, vil resultatet være HTML-kode. Editorene vil nemlig “oversette” det som er skapt med enkle “pek og klikk”-kommandoer til kode i HTML-format. Alle vanlige nettlesere har støtte for HTML, og det har blitt det faktiske standard-språket i Verdensveven, eller “World Wide Web”.

Hva er egentlig HTML?

HTML er en forkortelse for “HyperText Markup Language”. Det blir i noen tilfeller omtalt som et programmeringsspråk, men det er ikke helt riktig terminologi. Det er egentlig et “markup language”, eller et språk for formatering av tekst. Innholdet skapes ved bruk av merkelapper, eller “tags”, som sier noe om hvordan tekst skal vises, hvordan en tabell skal formateres, eller hvordan et bilde skal plasseres. Et av nøkkelelementene i en HTML-kode vil selvsagt også være linkene. Linker kan fremstå som bilder eller tekst, og gjør brukeren i stand til å enkelt navigere på en nettside.

Hvorfor lære seg HTML?

Å lære seg de viktigste HTML-kommandoene vil være viktig for alle som ønsker å lage bedre nettsider. Selv om man jobber i en WYSIWYG-editor er det viktig å ha en viss forståelse for hva som foregår i kulissene. Direkte HTML-koding kan også brukes for å direkte editere det man allerede har skapt i editoren. Det kan gi en verdifull kontroll over enkelte detaljer editoren ikke tillater brukeren å modifisere. Siden HTML i bunn og grunn er tekst med merkelapper, trenger man bare en enkel tekst-editor, som for eksempel “notepad” for å komme i gang. Det finnes også flere tekstbehandlere spesialtilpasset for HTML-koding, som gjør det hele mer oversiktlig, ved å fremheve ulike elementer med spesifikke fargekoder.