Hvordan tjene penger på nettbaserte virksomheter

how-to-earn-money-at-home-onlineMange drømmer om å si opp jobben, og heller bruke tiden på reiser, hobbyer og andre aktiviteter som kan virke mer givende. Flere har klart å komme hit ved hjelp av ulike former for internettbaserte forretningsmetoder. Hva skal til for å lykkes?

Flere veier til målet

Det er mange måter å tjene penger på nettet. Noen av de vanligste metodene inkluderer:

 • Starte en Youtube-kanal
 • Skrive e-bøker
 • Frilansarbeid via portaler som Upwork.com eller Fiverr.com
 • Program- og spillutvikling
 • Utvikle sin egen nettside

Å utvikle sin egen nettside vil for de fleste være det mest opplagte valget. Det krever verken omfattende programmeringskunnskaper, kameratekke, forfattergener eller store investeringer. Det er imidlertid ikke dermed sagt at det er enkelt.

Oppnå stor trafikk

Den første utfordringen til en nystartet nettside vil være å oppnå en viss trafikkmengde, uansett hva slags forretningsmodell som legges til grunn. Noen velger å kjøpe domener, som allerede har et visst antall besøkende. Om man i stedet velger å starte et eget domene, er det viktig å gjøre grundige undersøkelser i forkant, for å sikre at man treffer en målgruppe av en viss størrelse, helst innen et område med minst mulig konkurranse. Her kan Google sin Søkeordplanlegger være et nyttig verktøy, hvor man kan hente ut statistikk om hvor mange søk som gjøres på ulike ord.

Konverter trafikk til fortjeneste

Å oppnå stor trafikk på sin nettside er bare første skritt mot fortjeneste. Stor trafikk gir nemlig ikke inntekter i seg selv. En eller flere av følgende forretningsmodeller må før eller senere implementeres for å konvertere trafikk til kroner og ører:

 • Salg av fysiske produkter (Krever logistikk- og distribusjonsapparat)
 • Distribusjon av digitale produkter, som for eksempel e-bøker
 • Salg av digitale tjenester, som for eksempel databehandling, analyser eller delingsøkonomi-tjenester
 • Annonser (I dag brukes typisk Googles tjeneste AdSense)
 • “Affiliate Marketing” (For eksempel ved at linker til sponsorer plasseres i bloggtekster)
 • Sponsorer (Mest brukt blant ideelle organisasjoner som Wikipedia o.l.)

Hvilken forretningsmetode som bør velges vil stort sett være avhengig av den enkelte gründers forutsetninger, interesser og kunnskaper.