Hvordan velge programmeringsspråk

programminglanguage1Det er mange gode grunner for å ønske å lære seg å programmere. Mange ønsker å starte sin egen online-bedrift. Noen ønsker å starte en blog, eller en annen form for nettside, kanskje for å generere en liten ekstrainntekt. Andre ønsker å lære seg koding for å utvikle en app eller et program de har hatt i tankene lenge, men aldri hatt de tekniske ferdighetene til å virkeliggjøre. I en tid hvor stadig flere jobber overtas av roboter og automatiserte programmer, er det også mange som begynner å spørre seg hva annet mennesker egentlig kan arbeide med…

Valgets kvaler

Om man så bestemmer seg for å lære seg for å programmere, vil neste spørsmål som må besvares være hvilket programmeringsspråk som skal velges. Det finnes et rikt utvalg, og de har alle sine fordeler og ulemper. To av de viktigste skillelinjene her skal omtales nærmere her.

lavnivå vs høynivå

Om et programmeringsspråk faller innenfor lav- eller høynivå er en av de viktigste skillelinjene i jungelen av ulike programmeringsspråk. Et lavnivå språk har følgende egenskaper, sett i forhold til ett høynivå språk:

  • Mye må defineres fra bunnen – trenger flere linjer kode for å lage et tilsvarende program
  • Siden mer må defineres fra bunnen av, har brukeren også større frihet og fleksibilitet
  • Brukeren kan snakke mer direkte med maskinvaren

Med disse ulike egenskapene er det logisk at lavnivå programmeringsspråk typisk brukes til “tyngre” oppgaver, slik som å programmere operativsystemer, spill-motorer, og lignende. Høynivåspråk på sin side egner seg stort sett godt til å programmere apper, spill, programmer eller nettsider. For eksempel vil nettsider som http://www.roulette4fun.com/no typisk programmeres i høynivå programmeringsspråk.

Objektorientert vs prosedyre-drevet

En annen viktig skillelinje i mylderet av ulike programmeringsspråk er om innfallsvinkelen er objektorientert eller prosedyre-drevet. Et prosedyre-drevet program er den tradisjonelle måten å se på programmering, hvor man starter med første linje kode og jobber seg systematisk ned til siste, og gjennomfører operasjoner fortløpende. Ved objektorientert programmering defineres det objekter, basert på klasser med tilhørende funksjoner og egenskaper. Det gir svært mange muligheter, siden objekter senere kan aktiveres, kombineres med andre objekter og manipuleres på andre måter.