Python – et programmeringsspråk for nybegynnere og proffe

pythonlogoPython er et programmeringsspråk som virkelig har økt i popularitet de siste årene. Det har sine styrker innenfor flere områder – alt fra databasebehandling til spillutvikling, vitenskapelig arbeid og ikke minst utvikling av hjemmesider.

Inspirert av Monthy Python

Python ble opprinnelig utviklet av nederlenderen Guido van Rossum. Han var en stor fan av TV-serien Monthy Python, og kalte opp sitt nye programmeringsspråk etter denne. Flere artige referanser til TV-serien finnes også om man fordyper seg videre. Blant annet brukes variabelnavnene “spam” og “eggs” flittig, i stedet for de mer tradisjonelle “foo” og “bar”.

Objektorientert språk

Python er et såkalt objektorientert programmeringsspråk. Det betyr at klasser defineres, med tilhørende parametere og funksjoner. Objekter kan så opprettes med basis i denne klassen, og brukes til ulike formål. Dette er en annerledes fremgangsmåte sett i forhold til mer tradisjonelle prosedyre-drevne språk. Python er allikevel en slags hybrid når det kommer til denne kategoriseringen. Selv om objektorientert bruk er mest vanlig, er det også mulig å skrive prosedyre-drevne programmer. Dette er ikke mulig i mer strengt definerte objektorienterte språk som for eksempel Java.

Hver linje teller

I tillegg til å defineres som objektorientert, faller Python også innenfor kategorien høynivåspråk. Dette innebærer at det ligger mange predefinerte funksjoner i bunn, så den enkelte programmereren ikke trenger å bygge alt fra bunnen. Det medfører dessverre også at brukeren mister noe fleksibilitet og frihet. Med et lavnivåspråk kan man snakke mer direkte til maskinvaren, og dermed utføre enkelte operasjoner et høynivåspråk ikke har mulighet til. Et eksempel er å variere lysstyrken på en enkelt pixel. Dette kan ikke gjøres med et typisk høynivåspråk, men vil være mulig med et lavnivåspråk som for eksempel C. For de fleste som ønsker å lage enkle programmer, spill eller hjemmesider er denne ekstreme formen for kontroll imidlertid unødvendig, og fordelen ved å få mye program ut av få linjer med kode, mer enn veier opp for mangel på frihet og fleksibilitet.