Python og Django – en kraftfull kombinasjon for webutvikling

django-logo-positiveDjango er et rammeverk for webutvikling med Python, oppkalt etter den berømte jazzgitaristen Django Reinhart. Det sammenlignes ofte med Ruby on Rails, som er et tilsvarende rammeverk brukt i kombinasjon med programmeringsspråket Ruby. Django ble lansert i 2003 og distribueres som åpen kildekode som er gratis å laste ned og bruke. Det har siden 2008 blitt administrert av DSF (Django Software Foundation).

Fleksibilitet og stabilitet

Det finnes flere rammeverk for web-utvikling med Python, men Django er det desidert mest brukte. Det er, i likhet med Ruby on Rails, et verktøy for å utvikle databasedrevne nettsider. Django defineres som et høy-nivå rammeverk, som gjør at brukeren til en viss grad styres av predefinert funksjonalitet. Selv om det tar bort noe frihet er det likevel for de fleste en fordel, siden løsningene som ligger i bunn er gjennomtenkte og grundig testet.

Hovedprinsippet ved Django er at alle elementer på nettsiden i bunn og grunn er en applikasjon. Det er i likhet med Python objektorientert. Videre promoterer det DRY-prinsippet (Don’t repeat yourself). Django inkluderer også en lettvekt web-server for testing og utvikling. likhet med Python er det også svært god støtte for bruk av moduler. Ved å ha en stor og aktiv brukerbase, utvikles det stadig nye verktøy, som enkelt kan lastes ned og implementeres i eget arbeid. Gjenbruk av slike moduler gir en stor effektiviseringsgevinst, og gjør at den enkelte utvikleren slipper å “finne opp hjulet på nytt”, gang på gang.

En kraftfull kombinasjon

At Python og Django er kraftfulle verktøy for webutvikling, synes klart når man ser på listen over nettsider utviklet med Django rammeverket:

  • Pinterest.com
  • Instagram.com
  • NASA.com
  • theonion.com
  • thewashingtonpost.com
  • chess.com

I denne sammenheng bør det også nevnes at Python alene også er har en imponerende merittliste. Flere av verdens mest besøkte nettsider er utviklet i Python, uten Django rammeverket:

  • Google.com
  • Youtube.com
  • Reddit.com
  • Dropbox.com

Det krever imidlertid mer kunnskap og forståelse å utvikle nettsider direkte i Python, enn å bruke Python sammen med Django.