Ruby – for kreative webutviklere

ruby-logoRuby er et programmeringsspråk utviklet av japaneren Yukihiro “Matz” Matsumoto mellom 1993 og 1995. Navnet Ruby ble valgt som en litt humoristisk referanse til et annet kjent programmeringsspråk, nemlig Perl. Ruby distribueres under GPL og det er gratis å laste det ned og å bruke det.

Objektorientert høynivå-språk

Ruby defineres som et objektorientert språk. Det bruker noe av den samme syntaksen som kan finnes i andre kjente objektorienterte programmeringsspråk, som Perl og Smalltalk. Flere likhetstrekk kan også finnes med Python og Lisp. Ruby er videre et typisk høynivåspråk. Det innebærer at mye grunnleggende funksjonalitet allerede er predefinert, noe som gjør at det er relativt raskt å enkelt å lage lette applikasjoner og nettsider. For tyngre applikasjoner som operativsystemer og spill-motorer vil det imidlertid fungere dårlig.

Ruby ble utviklet etter prinsippet om “færrest mulig overraskelser”, med ønske om å unngå feller og inkonsekvenser som finnes i flere andre språk. Det var også et uttalt mål fra Matsumoto sin side å gjøre det gøy og engasjerende å programmere i Ruby. Det skal tilpasse seg mennesket, fremfor at mennesker skal behøve å tilpasse seg programmeringsspråket. Ruby er også kjent for å promotere prinsippet DRY (Don’t repeat yourself), som går ut på at koden skal være kompakt og at ting ikke skal defineres mer enn en gang. Dette er med på å gjøre koden enklere å lese og vedlikeholde.

Webutvikling og Ruby on Rails

Ruby on Rails ble utviklet av dansken David Heinemeier Hansson i 2004. Det er et fritt rammeverk som forenkler webutvikling med Ruby, og er i dag den mest utbredte bruken av Ruby. Rammeverket har sin hovedstyrke i å forenkle databasedrevne nettsider. Ruby on Rails har blitt svært populært blant webutviklere i Silicon Valley, og mange nye og innovative løsninger er skapt med dette rammeverket:

  • Airbnb.com
  • Couchsurfing.com
  • Fiverr.com
  • Groupon.com
  • Hulu.com
  • Kickstarter.com
  • Yammer.com

Ruby on Rails distribueres som åpen kildekode under en MIT-lisens. Det støtter de vanlige web-standardene JSON og XML for dataoverføring, og HTML, CSS og JavaScript for visning og brukerkontroll.